Organisatie

5.1   Schooltijden

Op de Elstar werken wij met een continurooster. De kinderen lunchen samen met de leerkracht. Vanaf groep 3 eten we in de reflectiekring. Daarnaast krijgen de kinderen de tijd om even lekker buiten te spelen. De inloop start iedere ochtend 10 minuten vóór aanvang van de schooltijd.

Onze schooltijden:​​​​​​​

5.2 Vakanties

Via de link  vakanties, vrije vrijdagen 1 t/m 4 en studiedagen vindt u ook alle overige vrije dagen terug.  

5.3 School ABC

Voor alle praktische schoolzaken, maar ook voor als u snel iets terug wilt vinden, hebben wij een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld het doorgeven van afwezigheid, trakteren op school, verlof aanvragen etc.

5