7

Adressen

Schoolleiding, contactpersonen en belangrijke adressen Schoolleiding

Janine van der Schouw, Coördinator onderbouw
Janneke Deenen, Coördinator bovenbouw
Liesbeth Koster, Intern-begeleidster
Marco Onstenk, Directeur, 06-28232746

Activiteitencommissie
Annelies Tromp voorzitter ac@elstar-elst.nl
Marco Berndsen, financieel beheerder ouderbijdrage@elstar-elst.nl

Medezeggenschapsraad, oudergeleding
Peter van den Bosch  |  06-54328390
Walewein Broeren  |  06-24998129
Liesbeth Maljaars |  06-15593015
Lionne van der Zande |  06 -11959168      

Medezeggenschapsraad teamgeleding
Marianne Hendriks, voorzitter
Jeroen Dalsta
Majolica Visscher
Vacature

Kikkerkoning
Mendy Kummeling en Merel van den Bergh
0481-769031 of 0481-769012
www.kikkerkoning.nl

Klachtenregeling
Charlotte Kohler            06-13442353
Marijke Mols-Tieleman  06-10373474

Externe vertrouwenspersoon SKO Batavorum
Mw. Ina Blanken
E info@inablanken.nl
T 06-21637933

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Jeugdgezondheidszorg
T 088-3556000

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
T 0481-36 23 00

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481-35 00 03
info@batavorum.nl
www.batavorum.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal

http://www.swv-passendwijs.nl

De Elstar
Forum 4
6661TW Elst
0481-351400
mail@elstar-elst.nl