1

Onze school

De Elstar is in 2005 gestart. In mei 2007 is de Elstar verhuisd naar een nieuw schoolgebouw, het Multi-functionele centrum de Zon. In deze Brede school zijn nog twee basisscholen gehuisvest: PC de Wegwijzer en OBS De Zonnepoort. Ook vindt u er meerdere andere participanten en waar mogelijk werken de verschillende participanten samen. Via de volgende link kunt u meer lezen over Brede school de ZON brede school de ZON.

De Elstar maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum. Klik op Batavorum als u meer wilt lezen. In Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum hebben negen basisscholen uit de gemeente Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Het aantal personeelsleden bedraagt circa 200 en het aantal leerlingen 2600.

1.1 Algemeen

De Elstar is een katholieke school. Daarnaast is de Elstar een Vreedzame School. Dit houdt in dat de Elstar ernaar streeft om de school een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost. Via de volgende link leest u meer over de Vreedzame School.

1.2 Missie

De Elstar biedt kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en waardevol onderwijs in een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich gekend en erkend voelen. We staan voor betrokkenheid, zelfverantwoordelijkheid, solidariteit, ontwikkeling en ontplooiing. Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden naar de persoon die ze willen worden.

1.3 Visie

De Elstar biedt onderwijs waarbij het kind mede richting geeft aan de eigen ontwikkeling. We gaan daarbij uit van de onderwijsbehoefte van het kind. We creëren een optimale leeromgeving waarbinnen de kinderen de kans krijgen om keuzes te maken en samen te werken. Het team heeft vertrouwen in de kinderen, werkt intensief samen en betrekt hierbij de kinderen, maar ook de ouders. De Elstar is een Vreedzame, innovatieve school. Zij werkt volgens de pijlers van het Team Onderwijs op Maat (TOM) concept: personeel, organisatie en leeromgeving. Wilt u meer lezen over TOM klik op TOM en ontwikkelingen op de Elstar.

1.4 Ons team

Het team van de Elstar bestaat uit vijfentwintig groepsleerkrachten, zeven onderwijsassistentes, een administratief medewerkster, een conciërge, twee vrijwilligers een intern-begeleidster en een directeur.

Op de website vindt u een teampagina. Via de link ons team vindt u de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken. Leerkrachten maken individueel en in teamverband gebruik van scholing en cursussen om hun deskundigheid op peil te houden dan wel te vergroten.