6

Adressen

IKC De Abacus
Adres
Van Voorststraat 21, 6851 LT  Huissen

Bezoekadres
Van Gelrestraat 2A, 6851 LG Huissen

T 026-325 11 25
E info@de-abacus.nl
www.de-abacus.nl  

Kinderdagverblijf Twinkel/peutergroep Peuterplein
Van Gelrestraat 2A
6851 LG Huissen
T 026-325 11 25

Buitenschoolse Opvang ToyToy
Van Gelrestraat 2A
6851 LG Huissen
T 026-325 11 25
Kijk voor meer informatie op www.kinderopvangskar.nl

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum
Hoenderik 9
6662 VM  Elst
Tel. 0481 – 35 00 03
E info@batavorum.nl
www.batavorum.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Externe vertrouwenspersoon
Sonja Tettero
sonja@vertrouwenszaken.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 - 111 31 11