7

Adressen

R.K. Basisschool De Haafakkers
Flessestraat 17, 6666 CK Heteren 
T 026 - 472 22 87 
E info@dehaafakkers.nl   
www.dehaafakkers.nl

Stichting katholiek onderwijs Batavorum
​​​​​​​Postadres: Postbus 210 6666 AE Elst
Bezoekadres: Hoenderik 9 6662 VM Elst
T 0481 - 35 00 03
www.batavorum.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Deelnemende gemeenten: Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30u)
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl    

Externe Vertrouwenspersoon
Mevrouw Ina Blanken
06-21637933
info@inablanken.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Amberstraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl

Inspectie Primair Onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Info@owinsp.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie en of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900-1113111