7

Namen en adressen

Basisschool de Kameleon 
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212 
E info@dekameleondriel.nl
www.dekameleondriel.nl 

Directeur: 
Gio Witjes

Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum
Postbus 210
6660 AE  ELST

Bezoekadres: 
Hoenderik 9
6662 VM  ELST
T 0481-35 00 03
E info@batavorum.nl
www.batavorum.nl

Samenwerkingverband PassendWijs
Postadres:
Postbus 2044, 6802 CA Arnhem

Bezoekadres:
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
www.swv-passendwijs.nl 

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
E info@lgob.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 
T 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpuntvertrouwensinspecteurs 
T 0900-111 31 11 (lokaal tarief)   

Vertrouwenspersoon:
Mw I. Blanken
E info@inablanken.nl
T 06-21637933

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324
2508 EH  DEN HAAG
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Schoolarts

GGD-Arnhem
T 026-377 33 44

Logopedie
Logopediepraktijk
T 0344-69 36 36