Organisatie

5.1 Schooltijden opvang en onderwijs

Binnen IKC Het Sterrenbos kunnen kinderen gedurende 52 weken per jaar tussen 07.00 en 18.30 uur gebruik maken van diverse dagarrangementen.

Tijden dagopvang, voor- en naschoolse opvang
Dagopvang
De dagopvang is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 18.30 uur en biedt plaats aan maximaal 24 kinderen. Het is ook mogelijk om een dagdeel te komen. De ochtend is dan van 7.00 – 13.00 en een middag van 13.00 tot 18.30. Naast de dagopvang bieden wij ook een aanbod voor de bekende peuterspeelzaaluren in de ochtenden (8.30 – 11.30 uur).

Wanneer de kleuters op vrijdag niet naar school gaan, kunnen zij van 07.00 tot 18.30 opvang afnemen. Tijdens vakanties en studiedagen is de locatie ook geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Schooltijden onderwijs
De school werkt met een continurooster, wat betekent dat de kinderen van de start tot het einde van de schooldag allemaal op school blijven. We nuttigen tussen de middag samen de boterham en het drinken. Vervolgens spelen de kinderen een half uur buiten tussen de middag. Daarna zetten we het onderwijsprogramma weer voort.

*N.B. De groepen 1-2 hebben daarnaast een aantal vrijdagochtenden (gemiddeld eens per twee weken) vrij volgens een vastgesteld rooster (zie website).

5.2 Vakanties

De vakanties voor 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld. Studiedagen worden bekend gemaakt via de website.

5.3 Praktische zaken

Voor alle praktische zaken voor opvang en onderwijs, verwijzen wij u naar onze
website; www.sterrenbos.nl

5