1

Onze school

1.1 Algemeen

Sunte Werfert is een RK basisschool, waar een team van 10 leerkrachten onderwijs geeft aan ca. 145 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Op Sunte Werfert is er veel aandacht voor de persoonlijke en de persoonlijkheids- ontwikkeling. Voor ieder leerjaar hebben we een aparte groep, behalve voor leerjaar 4 en 5; dat is een combinatiegroep. In onze groepen wordt het onderwijs gedifferentieerd aangeboden en komen we zoveel als mogelijk is tegemoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Er is dus volop ruimte voor differentiatie. Ons sfeervolle gebouw staat in het centrum van Elst. Met ingang van schooljaar 2017-2018 bieden wij ook kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aan. Dit doen wij in nauwe samenwerking met Kinderopvang de Kikkerkoning en Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) Wij werken toe naar een Kindcentrum, waar kinderen van 0 -12 jaar welkom zijn voor ontwikkelen, spelen, onderwijs en ontmoeten.

Onze school staat in een rustige buurt in het centrum van Elst. Onze leerlingen komen vooral uit de oude kern: Ongeveer 1/3 deel van onze leerlingen komt uit de directe buurt van de school, de andere leerlingen wonen verspreid door heel Elst.

Onze school is gehuisvest in een up-to-date, sfeervol en karakteristiek gebouw. Het gebouw dateert uit 1953 en is zowel in 1992 als in 2006 verbouwd en aangepast aan de eisen die aan een modern schoolgebouw gesteld worden.

Onze school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum.

Lees hier over SKO Batavorum

1.2. Waar staat de school voor - visie

Het onderwijs op Sunte Werfert is gebaseerd op 3 kern- waarden:

  1. Haal het beste uit jezelf;
  2. Wij zijn samen school; leerkrachten, leerlingen en ouders;
  3. Sunte Werfert staat midden in de gemeenschap (de maatschappij).

Lees hier voor een uitwerking van onze kernwaarden.

In bovenstaande kernwaarden ziet u ook de speerpunten terug van het strategisch beleidsplan van SKO Batavorum:

Op basis van bovenstaande beschrijving van onze kernwaarden is de school voortdurend in ontwikkeling.

1.3 De Vreedzame School

Het pedagogisch klimaat, de manier waarop wij met elkaar omgaan, wordt mede bepaald door het gedachtengoed van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een concept waarbij leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Lees hier meer over de Vreedzame School

1.4 De katholieke identiteit

Sunte Werfert is een katholieke school met een open karakter en qua identiteit toegankelijk voor een breed publiek. Het katholieke karakter komt tot uiting in:

  • de waarden en normen die gehanteerd worden bij de uitgangspunten van de leervakken en vormingsgebieden;
  • de wijze waarop de leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan;
  • het geven van het vak catechese door middel van gezamenlijke projecten.

Lees hier meer over de uitwerking van onze katholieke identiteit.

1.5 Ons team

Het team van basisschool Sunte Werfert bestaat uit 10 leerkrachten, die samen met een Intern Begeleider, de conciërge en de directeur samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Lees hier meer over ons team