7

Speerpunten

Een belangrijk speerpunt in onze schoolontwikkeling is natuurlijk de ontwikkeling van ons Kindcentrum.

Daarnaast is het Onderzoekend en Ontwerpend Leren een belangrijk speerpunt.

In schooljaar 2014 – 2015 hebben we hiertoe de eerste stappen gezet, en in schooljaar 2016 – 2017 hebben we ons als team onder leiding van het Wetenschaps Knooppunt Radboud Universiteit geschoold in het Onderzoekend en Ontwerpend leren. Hierbij gaan we uit van het aanbod van de Methoden van Blink voor Wereld Oriëntatie en de “7 Stappen van Onderzoekend leren”.
​​​​​​​Het Onderzoekend Leren geeft een enorme boost bij kinderen én leerkrachten als het gaat om motivatie en betrokkenheid.

Lees hier meer over het Onderzoekend Leren.

Tot slot
Wij hopen dat we u met deze schoolgids – in combinatie met onze website – een goede indruk van onze school hebben gegeven.
Heb u vragen, neemt u dan contact met ons op.

Ook staan wij open voor suggesties en verbeteringen.
Namens het team van Sunte Werfert,

Ben Hollander, directeur