3

Kwaliteit en resultaten

3.1 Kind-/leerlingvolgsysteem

Wij vinden het belangrijk de kinderen bij zowel de opvang als basisschool
te volgen en wel op de 2 terreinen.

1.Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de opvang maken we gebruik van het instrument Looqin.
Bij de basisschool brengen we d.m.v. de observatielijsten van ZIEN het sociaal emotioneel functioneren in kaart.
​​​​​​​
2. De leerprestaties van de groepen 1-2 t/m 8
Het leerlingvolgsysteem is een systeem van methodetoetsen en de niet-methodegebonden toetsen van Cito, dat aanvullende gegevens levert over de leerling.

3.2 Eindtoets

Wij hebben als eindtoets gekozen voor de IEP Eindtoets. Deze geeft een uitslag op individueel, groeps- en schoolniveau.

Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de drie onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en met 100.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren was onze school-score dit jaar net onder het landelijk gemiddelde nl. 79

3.3 Uitstroom

83 leerlingen gaan aan het einde van het schooljaar naar het Voortgezet Onderwijs. De adviezen uitgesplitst naar schoolsoort:

Cijfers over uitstroom >>> 

3.4 Veiligheid

Ons IKC is niet alleen een fijn maar ook een veilig IKC. Wij besteden veel tijd en aandacht aan de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen, de leermaterialen en ook aan het voorkomen van problemen tussen kinderen en het samen oplossen van ruzie en conflicten. Overal komt pesten voor (scholen die zeggen dat pesten bij hen niet voorkomt, mag u wantrouwen).

Met behulp van de De Vreedzame School willen we onze kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we ons IKC als oefenplaats.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.