1

Ons IKC

1.1 Algemeen​​​​​​​

IKC De Abacus is een dynamisch kindcentrum en bevindt zich in het woongebied tussen het Centrum, het Binnenveld, de Hofmeesterij, de Loovelden en de Zilverkamp. Onze kinderen komen uit alle Huissense wijken en uit de omgeving van Huissen. Wij zijn één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één team dat flexibiliteit, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en multifunctionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

1.2 Speerpunten

Waar zijn we trots op?
Ons Integraal Kindcentrum (IKC) krijgt steeds meer en steeds duidelijker een eigen identiteit en het team wordt steeds hechter. Uniek is dat we veel gezinnen met een heel verschillende achtergrond aanspreken. Daardoor hebben we een heel gemengde populatie kinderen. Daarnaast vinden kinderen, ouders en medewerkers dat er een prettige sfeer is in het IKC: het gebouw heeft een frisse uitstraling, het speelleerplein biedt veel uitdagingen en er heerst rust en structuur op ons IKC. De Abacus staat voor goede zorg, coöperatief leren en samen werken aan zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld via De Vreedzame School.

Onze deur staat altijd open voor kinderen, ouders en collega’s. De samenwerking met de partners die in ons IKC actief zijn geeft ons de mogelijkheid om een doorlopend ontwikkeltraject aan te bieden voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar en daar waar nodig de extra ondersteuningsbehoefte te organiseren. En naast leren is samen plezier hebben ook heel belangrijk. Buiten de dagelijkse gang van zaken hebben we daarom nog een mooi aanbod van naschoolse activiteiten.​​​​​​​

1.3 Doelstellingen

  1. Op IKC De Abacus hebben wij één doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatief leren, het pedagogisch- en didactisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren in een uitdagende leeromgeving.
  2.  IKC De Abacus is één team werkzaam met medewerkers van de kinderopvang en de basisschool die gelijkwaardig aan elkaar zijn, dat dezelfde visie en doelen nastreeft en een team dat gebruik maakt van elkaars expertise.
  3. IKC De Abacus is een dynamisch kindcentrum, waarbij flexibiliteit, ouderbetrokkenheid en multifunctionaliteit belangrijke aspecten zijn.
  4. IKC De Abacus is één organisatie voor kinderen, ouders en medewerkers met één loketfunctie en één team.
  5. Op IKC De Abacus willen we hoge opbrengsten bereiken door o.a. de inzet van Uk & Puk. 
    (Voor- en vroegschoolse educatie) en opbrengstgericht werken.
  6. Op IKC De Abacus wordt iedereen uitgedaagd om interesses en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

1.4 Team

Het team van IKC De Abacus bestaat uit vierendertig groepsleerkrachten, twee intern-begeleiders, acht pedagogisch medewerkers, een administratief medewerker, drie conciërges en een directeur. Op onze website www.de-abacus.nl vindt u een uitgebreid overzicht van ons team.