7

Adressen

RK Sint Jacobusschool
Dorpsstraat 5
6675 BB  Valburg
T 0488 – 43 13 00
E  directie@jacobusschool.nl
www.jacobusschool.nl

Directeur:
Myrna den Hartog

SKO Batavorum
Bezoekadres: 
Hoenderik 9, 6662 VM  ELST

Postadres:
Postbus 210, 6660 AE Elst
T 0481-350003
E info@batavorum.nl
www.Batavorum.nl

College van Bestuur:
Dhr. Eddy Verrips

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl

Inspectie Primair onderwijs
E info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie en
of misbruik Ernstig psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900-1113111 

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Postadres:
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres:
Beverweerdlaan3,
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum,
Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal

www.swv-passendwijs.nl

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE  Elst
T 0481 - 36 23 00 

Schoolarts
T 026 - 377 38 05
www.vggm.nl/ggd  

Schoollogopedie 
Maatschap Logopedie
Overbetuwe

www.logopedie-overbetuwe.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwenspersoon
Mw. Sonja Tetteroo
E sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06- 246 76 470

Kinderdagverblijf Klavertje 4/TSO/BSO
Reethsestraat 1c
6675 CE Valburg
T 0488 - 43 10 09
www.klavertje4valburg.nl