6

Speerpunten

6.1 IPC (International Primary Curriculum) onderwijs.

Op de St. Jacobusschool werken we sinds twee jaar met IPC. IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering.

Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s, leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.
Het internationale aspect dat hier bij komt kijken leert kinderen verder te kijken dan Nederland, ze zullen verschillen en overeenkomsten ontdekken met andere landen op de hele wereld.

Het is onze overtuiging dat de leerlingen aan de hand van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden alle mogelijkheden kunnen worden geboden om hun talenten voor de toekomst optimaal te ontplooien.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van IPC Nederland