Adressen

RK Daltonschool ’t Startblok
Morel 28
6662 VH Elst
T 0481 – 351 002
directie@’t-startblok.nl 
www.t-startblok.nl 

Adjunct directeur
Mevr. Linda van Dijk – Jansen

Directeur
dhr. Bas Peters

SKO Batavorum
Postbus 210 
6660 AE Elst
Bezoekadres: Hoenderik 9
6662 VM Elst
T 0481 – 351 003
www.batavorum.nl 

Psz Dreumesland
Morel 28
6662 VH Elst
T 0481 – 372 277
dreumesland@spo-overbetuwe.nl 

Kinderopvang Skar
Kinderdagverblijf Mikmak
Morel 28 
6662 VH Elst
T 0481-350 140
directie@’t-startblok.nl

Buitenschoolse opvang Simsalabim
Morel 28
662VH Elst
T 0481 – 42 42 72
simsalabim@skar.nl 

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postbus 2044
6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Directeur (vacature)

Deelnemende gemeenten: Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 3861697
E  info@gcbo.nl www.gcbo.nl

Externe Vertrouwenspersoon
Mw. Ina Blanken.
T 06- 216 379 33
info@inablanken.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl 

Inspectie Primair Onderwijs
T 0800 – 8051 ( gratis)
info@owinsp.nl

Klachtenmelding seksuele intimidatie en of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
T 0900 – 111 3 111

Gemeente Overbetuwe 
Postbus 11 
6660 AE Elst 
T 0481 – 362 300

Schoolarts 
Mevrouw M. Haagen
T 026 - 377 38 05 
www.HulpverleningGelderlandMidden.nl 

8