Onze
​​​​​​​speerpunten

Belangrijk voor ons is dat we continu blijven werken aan onze schoolontwikkeling en de dalton kernwaarden verder uitdiepen. Zo zal er een kinderraad worden opgezet om leerlingen actief te betrekken bij zaken die hen aangaan.
Om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun ontwikkeling zullen we ons nog meer richten op het en onderzoekend leren aan de hand van een thematisch gerichte werkwijze bij de wereld oriënterende vakken. We zetten daarvoor Blink in als methode.
Daarnaast krijgt de vervanging van onze taalmethode veel aandacht.

7