6

Adressen

Basisschool De Boemerang
Plaza 123, 6852 RM  Huissen
directeur: dhr. Björn Bouwmeister 
E bsdeboemerang@planet.nl
T 026 – 327 50 15

Kinderopvang Zonnekinderen
Postbus 201, 6900 AE  Zevenaar
T 0316 - 34 40 57
E info@zonnekinderen.nl
www.zonnekinderen.nl

Team coördinator dagopvang:
Susan Tieken-Kemperman

Team coördinator buitenschoolse opvang:
Jan-Willem Willemsen

Peuterspeelzaal Dikkie Dik
Plaza 125, 6852 RM Huissen
T 06-41000070
E dikkiedik@delinge.nl

Oudercommissie
ocdikkiedik@delinge.nl

Service bureau De Linge  
Polseweg 13, 6851 DA  Huissen, 
Postbus 42, 6850  AA  Huissen
T 026-3179933
(alle ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur)
E kinderopvang@delinge.nl
www.delinge.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)

Klachten seksuele intimidatie en/of misbruik, ernstig psychisch en/of fysiek geweld: 0900-111 31 11

Contactpersoon ouderraad
Dennis van Dalfsen
dennisvandalfsen@planet.nl

Oudercommissie Zonnekinderen
E ocvollemaan@gmail.com

Contactpersoon Zonnekinderen: 
Mariëlle de Groot
E m.degroot@zonnekinderen.nl

Logopediste 
Marjon Rensen 
T 0481 - 42 53 94

Externe vertrouwenspersoon klachtenregeling
Mevr. I. Blanken
T 06 - 21637933
E info@inablanken.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag
T:  0900-18770900 1877
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Landelijke geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
www.geschillencommissie.nl

Gemeente Lingewaard
Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel
T 026 - 326 01 11
Wethouder Onderwijs, Mevr H. Witjes
Ambtenaar Onderwijszaken, Dhr. F. Koeman

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem 
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl/

Contactpersoon MR
Brigitte Thie
bbthie@gmail.com

GGD Jeugd en gezondheidszorg
T 088 - 3556000
www.vggm.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
T 088-3555000
I www.cjgregioarnhem.nl
E info@cjgregioarnhem.nl

Ergotherapeute
Annabel Joosten
​​​​​​​Muldersweide 8, 6686 DS  Doornenburg
T 06 – 41 54 92 18 
E Ergo.zorgopmaat@gmail.com
www.ergo-zorgopmaat.nl

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel
E-mailadres: info@lgob.nl

Intraverte
T 0578-688127
E info@intraverte.nl